De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Veilig werken in de vakantieperiode

De vakantieperiode is weer begonnen en net als elk jaar willen wij aandacht schenken aan deze bijzondere periode. Een periode waarin toch onveilige situaties en handelingen ontstaan doordat we niet altijd kijken naar wat er kàn gebeuren.

Veilig werken in de vakantieperiode

Veilig werken in de vakantieperiode

BHV in de vakantieperiode

In elke onderneming horen altijd voldoende getrainde bedrijfshulpverleners of BHV’ers aanwezig te zijn. Ook in periodes met minder bezetting, zoals de vakantieperiode.

BHV’ers weten hoe te handelen bij incidenten

Want ook als er in de vakantieperiode iets gebeurt, moeten BHV’ers handelend optreden. Zij weten immers hoe ze moeten handelen bij incidenten en ongevallen. Of het nu gaat om het blussen van een beginnende brand, de ontruiming van het bedrijfspand, het verbinden van een wond of het reanimeren van een collega. Het is in ieder geval belangrijk dat alle bedrijfshulpverleners op de hoogte zijn van de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp. BHV’ers kunnen de richtlijnen vooraf doornemen en ook waar nodig ter plaatse raadplegen.

Houd rekening met BHV bij mindere bezetting

Bij het maken van een planning voor de vakantieperiode is het dus aan te raden om bij de bezetting ook rekening te houden met de bedrijfshulpverlening. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, moeten er altijd een of meerdere collega’s zijn die in geval van nood kunnen ingrijpen. Veel bedrijven worstelen sowieso met genoeg BHV’ers op de werkvloer. Laat staan in de vakantieperiode. Kijk voor onze BHV herhaling of basis trainingen.

Veiligheid in het magazijn 

Veel bedrijven die logistieke handelingen hebben maken veelal gebruik van elektrische pallettrucks, stapelaars, hef- en reachtrucks. Door de Corona is het werk soms stil komen te liggen en wordt de draad inmiddels weer opgepakt. Hierdoor kan het zijn dat vakantiewerkers deze activiteiten voorzetten.

Jeudigden
Het is net als voorgaande jaren dat veel vakantiewerkers de leeftijd van 16/17 hebben om de gaten op te vullen gedurende deze vakantieperiode. Het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen is natuurlijk erg aannemelijk maar hierbij schuilen wel grote gevaren. (Aanrijdingen, onjuist rijgedrag, ontbreken van kennis of ervaring of nóg erger… geen certificaat of training). De arbowet stelt dat jeugdigen (jongeren van 16 en 17 jaar) wel gebruik mogen maken maar dergelijke arbeidsmiddelen maar moeten onder direct toezicht blijven. Hiervoor is de werkgever volledig aansprakelijk. Jongeren die jonger zijn dan deze leeftijd mogen geen risicodragende activiteiten uitvoeren.

Met de start van het vakantiewerkseizoen, worden dus ook weer veel onervaren jongeren tijdelijk ingezet voor allerlei magazijnwerkzaamheden. Populaire baantjes zijn onder andere ‘op de heftruck rijden’.

‘Medewerkers op een heftruck laten rijden zonder hiervoor een specifieke opleiding/training/instructie te verzorgen, is een overtreding van het arbobesluit en derhalve aan te merken als een economisch delict’, waarschuwt Oscar Ebbeling (Veiligheidskundige) van HER-opleidingen. Met de inzet van onervaren jongeren neemt de kans op schade en ongelukken op de werkvloer toe.

Aansprakelijk 
De werkgever is er volgens de arbowetgeving aansprakelijk  voor dat alle werknemers die een mobiel arbeidsmiddel bedienen over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het arbobesluit). Onder mobiele arbeidsmiddelen vallen heftrucks, maar bij voorbeeld ook elektropallettrucks en stapelaars. Die specifieke deskundigheid moet te allen tijde aantoonbaar zijn. Dat kan onder andere met een heftruckcertificaat, of met een andersoortig bewijs van training, instructie en/of opleiding.

Verzekering
Sinds de wijziging van de Arbowet in 1997 is het toegestaan een leeftijdsgrens van zestien jaar aan te houden. Met het bijstellen van de leeftijdsgrens naar zestien jaar is de verplichte zorg voor voldoende instructie en toezicht niet weggevallen. Dus ook de vakantiekracht die de machine tijdelijk bedient, moet voldoende deskundigheid bezitten. Dit moet aantoonbaar zijn. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werksituatie veilig is. Met andere woorden: een aantoonbaar uitgevoerd Arbobeleid is en blijft noodzakelijk. Een ander punt van aandacht is de verzekering van genoemde machines. In polissen zijn voor het bedienen van machines vaak nog leeftijdsgrenzen van achttien jaar opgenomen. Het is dan ook zaak om deze polissen te controleren en aan te passen, voordat men een jongere medewerker op een heftruck of ander mobiel arbeidsmiddel laat werken.

Training
Vaak maken gebruikers ongeoorloofd gebruik van het interne transportmiddel waarbij door verkeerd gebruik ernstige gevolgen kunnen voortvloeien, waarvoor de werkgever verantwoordelijk wordt gesteld. Een complete opleiding Pallettruck/Heftruck in twee tot drie dagen verkleint de kans op een ernstig risico. Door deze training zijn de vakantiekrachten niet alleen veiliger en productiever in het bedrijf maar zijn deze volgens Oscar Ebbeling ook rendabel.

Bekijk hieronder onze trainingsagenda

Terug naar overzicht
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven