De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Uitleg certificering

De werkgever is er volgens de Arbo-wetgeving verantwoordelijk voor dat werknemers die een mobiel arbeidsmiddel met een eigen aandrijving bedienen (b.v. een heftruck, een reachtruck, een minigraafmachine, elektro-pallettruck) over een specifieke deskundigheid beschikken (art. 7.17c lid 1 van het Arbobesluit). Het begrip “specifieke deskundigheid” is -m.u.v. het hijsbewijs- door de wetgever niet gedefinieerd.

Analoog aan het HER-certificaat is er een HER-Trainingstraject ontwikkeld waarbinnen trainingsprogramma’s ontwikkeld worden zodanig dat daarmee de Arbo-verantwoordelijkheden van de werkgever worden geborgd. In deze notitie worden eerst de Arbo-verantwoordelijkheden van de respectievelijke marktpartijen geïnventariseerd. Aansluitend worden de uitgangspunten van het HER-certificaat geschetst. Vervolgens wordt aangegeven op welke punten de kwaliteit van het systeem wordt gewaarborgd.

HER Opleidingen & Advies volgt een vast systeem met betrekking tot certificering van deelnemers en/of bedrijven.

Naast de wettelijke eisen wordt er een vast patroon gevolgd ter certificering en/of diplomering.

Bij iedere opleiding m.b.t. interne transportmiddelen is het theoriegedeelte een vaststaand geheel en voldoet te allen tijde aan de minimale eisen zoals opgesteld door de Arbowet, Arbobeleidsregels en Arbobesluit.

Voor het praktijkgedeelte gelden de onderstaande regels:

  • Verlengen van certificering is alleen mogelijk met een geldig (aantoonbaar) certificaat en/of zakpasje: 0,5 dag.
  • Basiscursus (minimaal) algemeen: 1 dag, afhankelijk van de rij- en bedieningsvaardigheden.
  • Basiscursus compleet: vanaf 2 dagen.
  • Maatwerk met geldig certificaat getoetst op de minimale bedrijfsspecifieke handelingen: 0,5 dag bedrijfsspecifiek certificaat code 3.
  • Maatwerk compleet, met een algemeen geldend certificaat: 1 dag met de complete praktijkhandelingen (minimale eis 1 dag).

Let op! Een bedrijfsspecifiek (praktijk)certificaat is dus alleen geldig op het bedrijf waar deze is afgegeven. De theorie is wel compleet!

Alle certificaten (dus ook maatwerk) voldoen aan de minimale eis van het theoretische deel, en gelden als volwaardig behaald theoriecertificaat.

Alleen voor het praktische deel zal men dan een nieuwe test moeten afleggen, waarin alle praktijkhandelingen getoetst worden aan het complete certificaat!

Uitleg coderingen:

CODE 1

De eigenaar van dit certificaat / diploma was tijdens het examen nog geen 18 jaar, dit geeft de volgende extra arboregel.
Om deze reden vindt u op de achterkant van het certificaat/diploma de volgende tekst:

Aanvulling certificaat ……. op naam van …………….. Geb. datum ……………Vorkheftruck (en-of Reachtruck). Gezien de leeftijd van deze deelnemer is de volgende restrictie van toepassing: Volgens de Arbowet en de Arbo richtlijnen is de minimale leeftijd voor het behalen van een certificaat 16 jaar en is het tot het bereiken van de 18 jarige leeftijd verplicht onder toezicht de heftruck te besturen / bedienen!

CODE 2

Beperking van uitvoerende handelingen.
De houder van dit certificaat / diploma heeft een fysieke beperking.
Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de eigenaar/houder van dit document.

CODE 3

Bedrijfsspecifiek certificaat / diploma
Dit certificaat/ diploma is getoetst voor bedrijfsspecifieke handelingen.
Het betreft een Maatwerk traject, en is alleen geldig op het bedrijf dat aangegeven is aan de voorzijde van het certificaat/diploma.

CODE 4

De houder(ster) van dit document heeft voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet, en is zowel praktisch als theoretisch geslaagd hiervoor.
De houder dient echter nog ervaring op te doen in een productieve omgeving, om zo de ervaring op te doen die nodig is voor optimalisatie van het besturen van een intern transportmiddel

CODE 5

Trainer in-company.
Dit certificaat/diploma wordt uitgegeven onder toezicht van HER Opleidingen & Advies en wordt getoetst door de trainer in-company.

  • Trainers in-company getraind (Train the Trainer);
  • Lesmateriaal aangepast aan bedrijfsspecifieke eigenschappen;
  • Eindtoetsing gecontroleerd;
  • Bedrijfsspecifiek certificaat;
  • Bedrijfsspecifiek (dus alleen geldig op bedrijf zoals aangegeven op voorzijde certificaat.
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven