De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Per 1 juli 2018 geen basiscontract arbodienstverlening? Dat kan geld kosten!

Per 1 juli 2017 is de Arbowet aangepast. Een van de belangrijkste punten van deze nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 werden afgesloten moesten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten gold een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners kregen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Over enkele weken moet dus iedere werkgever over zijn op het nieuwe contract.

Per 1 juli 2018 geen basiscontract arbodienstverlening? Dat kan geld kosten!

Per 1 juli 2018 geen basiscontract arbodienstverlening? Dat kan geld kosten!

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de inspectie SZW de mogelijkheid een boete op te leggen. Inmiddels is bekendgemaakt hoe hoog de boetes zijn. Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Arbowet 2017 en de bijbehorende boetes.

Boetes omtrent het basiscontract

 • Geen basiscontract: € 1.500
 • Basiscontract niet compleet: € 750
 • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet opnemen in basiscontract: € 750
 • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen in het basiscontract: € 1.500

Boetes omtrent preventiemedewerkers

 • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers  (preventiemedewerkers): € 1.500

Boetes omtrent open spreekuur

 • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500

Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

 • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts: € 1.500
 • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek te bezoeken: € 1.500
 • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende werknemers wanneer een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mist: € 340

Boetes omtrent second opinion

 • Geen mogelijkheid tot second opinion: € 1.500
 • Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion:  € 750

Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, kan de inspectie SZW een boete opleggen. In geval van geen basiscontract wordt vanaf 1 juli altijd meteen een boete opgelegd.

Meer weten? Bekijk de officiële bekendmaking van de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in Staatscourant nr. 46342. Of download het Factsheet nieuwe Arbowet op Arboportaal.nl.

Terug naar overzicht
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven