De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Veilig werken met de terminal trekker

De specifieke arbeidsomstandigheden op het bedrijfsterrein en het werken met terminaltrekkers is niet geheel zonder risico’s. Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden en wanneer de gebruiker beschikt over de juiste deskundigheid.

De Arbowet zegt dan ook: “Daar waar gevaar ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden dienen technische en organisatorische maatregelen getroffen te worden om dit gevaar te voorkomen”. Terminaltrekkers mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn en dus een specifieke gebruikersinstructie hebben gekregen. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid.

Inleiding

Het werken met terminal trekkers is niet meer weg te denken bij bedrijfsterminals van overslag- en transportbedrijven, er komen steeds meer goederen die vervoerd, op- en overgeslagen moeten worden. Jaarlijks gebeuren er in Nederland vele ongevallen op bedrijfsterreinen waar met terminaltrekkers worden gewerkt, soms komen daarbij mensen om het leven. De nadruk van deze cursus ligt dan ook op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd.

In deze praktijkgerichte training wordt de theoretische kennis toegepast. Vakbekwame en in de praktijk opgeleide instructeurs zorgen voor een degelijke begeleiding van de cursisten.

Doelgroep en toelating
Programma
Locaties
Kalender
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven