De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

(U17-1) Basiscursus Autolaadkraan

De Autolaadkraan is één van de eerste hulpmiddelen op vrachtauto’s om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen.

De ALK (Autolaadkraan) kan voor het laden en lossen van bijvoorbeeld stenen, zand, oud ijzer of bomen gebruikt worden. Ieder jaar worden nog steeds circa 1.500 Autolaadkranen verkocht, waarbij vermogens van 45 ton/meter of meer, geen uitzondering meer zijn.

Aan de chauffeur worden dan ook hoge eisen gesteld als het gaat om lokale veiligheid.

Inleiding

In de Arbowet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, is gegarandeerd. De nadruk van de cursus ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan grote risico’s met zich meebrengt.

De werkgever moet erop toezien dat mobiele arbeidsmiddelen worden bediend door personen die hiervoor specifiek deskundig zijn. Het is in strijd met de wet om personen zonder specifieke deskundigheid hiermee te laten werken. Dit kan dan aangemerkt worden als een WED (Wet Economische Delicten) waarbij de sancties volledig voor rekening van de werkgever komt te liggen.
Doelgroep en toelating
Programma
Code95
Kalender
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven