De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Toezichthouder Intern Transport

Binnen de top 10 van ongeval typen blijft de aanrijding de torenhoge nummer 1. De Arbeidsinspectie noteert dan ook gemiddeld 200 ongevallen met hef- en magazijntrucks. Waarvan 5 met dodelijke afloop.

Elk ongeval is overbodig geweest in de meeste situaties. Helaas is de werksituatie hiervan veelal de oorzaak.

Zoals elk jaar blijft het onvoldoende kijken bij het achteruit rijden de hoofdoorzaak van de meldingen. Het aantal beknellingen door eigen bedienfouten is opvallend genoeg gedaald. Door het juiste toezicht en interactie kan het huidige werk geoptimaliseerd worden en de ongevallen, maar ook de schade beperkt worden.

Opmerkelijk blijft dat het aantal meldingen dat de AI registreert, zo schril afsteekt tegen het aantal registraties dat de Stichting Consument en Veiligheid vastlegt: 1.700 meldingen.

Door de training te volgen, hebben onze personeelsleden meer inzicht in het veilig werken. Zeker nu onze voorman op de hoogte is van de juiste regelgeving. Nu weet zelfs hij hoe te handelen…

Bij de optelling van de ongevallen gebruikt de AI sinds 2008 een ander informatiesysteem dat meer inzicht geeft over de ernst van de melding. Door deze duidelijkheid is het aandeel ernstige gevallen (ziekenhuis en/of blijvend letsel) toegenomen van 71 naar 93 procent.

Ondanks het feit dat de werkgever ervoor moet zorgen dat aan zijn werknemers ,met betrekking tot de veiligheid, doeltreffend en aangepast onderricht wordt verstrekt , blijkt het aantal ongevallen dus alleen maar te stijgen. Dit doordat de meeste gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe geen specifieke deskundigheid bezitten.

Deskundig kunnen werken met een intern transportmiddel vereist dus meer dan alleen vakmanschap van de bestuurder/gebruiker, het heeft ook te maken met de werkervaring, de mogelijkheden/middelen die hij tot zijn beschikking heeft/krijgt en de ondersteuning/toezicht  van het management. HER Opleidingen & Advies bied dan ook een boeiende training aan speciaal voor de leidinggevenden.

Inleiding

Ondanks het feit dat de werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, blijkt het aantal ongevallen dus alleen maar te stijgen. En de meeste gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

Deskundig kunnen werken met een intern transportmiddel vereist dus meer dan alleen vakmanschap van de bestuurder/gebruiker, het heeft ook te maken met de werkervaring en de mogelijkheden en middelen die hij tot zijn beschikking heeft en krijgt en de ondersteuning en toezicht  van het management.

Doelgroep en toelating
Programma
Code95
Kalender
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven