De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Operationeel medewerker (OPM)

Werken in of met verontreinigde grond neemt risico’s met zich mee. Een werkgever heeft de verantwoordelijkheid om voldoende voorlichting en onderricht te geven aan zijn werknemers. Werknemers die onvoldoende ervaring hebben met werkzaamheden in of met verontreinigde grond, moeten de cursus OPM (Operationeel Medewerker) hebben gevolgd.

De cursus moet alle informatie bevatten over de risico’s en de te nemen maatregelen bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond. Deze cursus geeft invulling aan de verplichte voorlichting en onderricht naar een werknemer.

Inleiding

Na het volgen van de cursus ben u volledig op de hoogte van de basiskennis om verantwoord om te gaan met eventuele blootstellingsrisico’s.

Daarnaast weet de cursist ongewone situaties te herkennen en te melden bij de direct verantwoordelijke (de DLP op locatie).

Vóór het examen wordt uw kennis getoetst d.m.v. een uitgebreid proefexamen.

  • 1 Cursusdag
  • 07:00 – 15:00 uur
  • Certificaat + pasje
Doelgroep en toelating
Programma
Kalender
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven