De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Keuren hoogwerkers

Een hoogwerker moet in goede staat van onderhoud verkeren. Hij moet periodiek worden onderhouden en minstens eenmaal per jaar aan een deskundige keuring worden onderworpen. Hiervoor zijn door de overheid geen keuringsinstellingen aangewezen, dus de eigenaar of gebruiker bepaalt zelf wie de keuring uitvoert. In het Arbo besluit (artikel 7.4a) wordt gesproken over  “Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling”. Om zeker te zijn dat een gekwalificeerde deskundige wordt ingeschakeld, kan gebruik gemaakt worden van erkend bedrijf welke ook keuringen uitvoert aan hijskranen of hijsgereedschap maar een deskundige uit eigen bedrijf is ook mogelijk.

Inleiding

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van hoogwerkers verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van deze machines. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid om op de juiste wijze keuringen aan hoogwerkers uit te voeren en keuringscriteria toe te passen, als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).

Programma
Locaties
Kalender
Bijzonderheden
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven