De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Het is in Nederland niet zomaar toegestaan asbest te verwijderen. Je moet op persoonsniveau gecertificeerd en deskundig zijn om deze potentieel risicovolle werkzaamheden te verrichten. Als deskundig toezichthouder asbestverwijdering ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de asbestverwijderaars en de omgeving. Je draagt onder andere zorg voor de correcte opstelling van de veiligheidsmaatregelen en houdt toezicht op het gebruik van de PBM’s. Daarnaast zorg je voor de correcte registratie van afgevoerd asbesthoudend materiaal.

Inleiding

Het werken met asbest is aan strenge regels gebonden. Deze regels zijn gebaseerd op twee hoofdthema’s, te weten: Veilig werken en zorgvuldig werken, zodat vezelemissie naar mens en milieu zoveel mogelijk beperkt wordt.

Dit is de reden dat elke sanering verplicht begeleid moet worden door een DTA. Hij instrueert saneerders en ziet er vervolgens op toe dat deze ook precies volgens het werkplan deze instructies uitvoeren. Verder is hij het aanspreekpunt voor alle handhavende instanties en omwonenden.

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc (SC-510) en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 4-daagse cursus en het examen is de DTA voldoende voorbereid om leiding te geven aan DAV’s tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden.

  • 4 Cursusdagen (2 dagen theorie en 2 dagen praktijk)
  • 07:00 – 15:00 uur
  • Certificaat + pasje
Doelgroep en toelating
Programma
Locaties
Kalender
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven