De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Deskundig Asbestverwijderaar 2 (DAV-2)

In 2016 wordt het certificatieschema SC-560 gewijzigd door implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving. Met het van kracht worden van het nieuwe schema zal na een overgangstermijn ook de examinering en inzet van de DAV ingrijpend wijzigen. Het DAV-certificaat is te behalen door het afleggen van twee examens, DAV-1 en DAV-2.

Ter voorbereiding op het examen DAV-2 hebben wij de cursus DAV-2 ontwikkeld. Deze cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Tijdens de theorie wordt u op de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Tijdens de praktijk worden de praktijkopdrachten van het DAV-2-examen met u doorgenomen en worden de kritieke momenten geoefend

Inleiding

Na het behalen van het examen voldoet de cursist aan de eindtermen zoals opgesteld in bijlage XIIIc en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Aan het eind van de 1-daagse cursus en het examen is de DAV2 voldoende voorbereid om zelfstandig, onder toezicht van een DTA, asbestwerkzaamheden uit te voeren.

  • 1 cursusdag
  • 07:00 – 15:00 uur
  • Certificaat + pasje
Doelgroep en toelating
Programma
Locaties
Kalender
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven