De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Deskundig AsbestVerwijderaar 1 (DAV-1)

Sinds 1 januari 2008 geldt dat asbestverwijderaars die saneringen uitvoeren in risicoklasse 2 en 3 in het bezit dienen te zijn van het persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar (DAV-1). In 2016 wordt het certificatieschema SC-520 gewijzigd door implementatie van gewijzigde wet- en regelgeving.
Met het van kracht worden van het nieuwe schema zal na een overgangstermijn ook de examenering en inzet van de DAV ingrijpend wijzigen. De kandidaat dient een theorie- en praktijkexamen met goed gevolg af te leggen en is dan DAV-1. Door in een half jaar aantoonbaar voldoende praktijkervaring op te doen en 240 praktijkuren te maken, kwalificeert de kandidaat zich om het theorie en praktijkexamen voor DAV-2 af te leggen. Bij goed gevolg is men gedurende drie jaar gecertificeerd als DAV-2.

Inleiding

Aan het eind van de 2-daagse cursus en het examen is de DAV1 voldoende voorbereid om zijn praktijkperiode te starten. De belangrijkste zaken voor de DAV1 zijn het juiste gebruik van zijn ademhalingsbeschermingsmiddelen en het doorlopen van de Aan woordenlijst toevoegen. In het praktijkgedeelte van de opleiding wordt de cursist hier grondig op voorbereid.

  • 2 cursusdagen (1 dag theorie en 1 dag praktijk)
  • 07:00 – 15:00 uur
  • Incl. examen
  • Certificaat + pasje
Doelgroep en toelating
Programma
Locaties
Kalender
Offerte / Inschrijven
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven