De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Afhandeling van klachten

HER Opleidingen & Advies stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft HER Opleidingen & Advies een klachtprocedure.

Afhandeling van klachten

Hieronder vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kunt u sturen naar:
HER Opleidingen & Advies bv
T.a.v. mevr. J.M. Janssen
Modemweg 17
3821 BS Amersfoort

Klachtenprocedure

  • U stuurt uw klacht naar t.n.v. mevrouw J.M. Janssen (hier nader te vernoemen als functionaris klachtenprocedure) of via de mail naar jacqueline@her.rvtest.nl.
  • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
  • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen HER Opleidingen die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
  • Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden. Daarna neemt de behandelaar contact met u op om uw klacht toe te lichten.
  • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie zal u binnen 5 werkdagen ontvangen.
  • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. De uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen kunnen worden verlengd.
  • Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, kunnen aan de rechter worden voorgelegd.
  • Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven