De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Jaarplan Inspectie SZW 2020

Dit Jaarplan Inspectie SZW 2020 beschrijft hoe de Inspectie het komende jaar – vaak in samenwerking met anderen – resultaten en effecten wil bereiken die bijdragen aan een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt en bestaanszekerheid voor iedereen. 2020 is het tweede uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022.

Jaarplan Inspectie SZW 2020

Jaarplan Inspectie SZW 2020

Dankzij het regeerakkoord wordt het aantal inspecteurs en rechercheurs volgend jaar verder uitgebreid. Naast  programmatisch werken is daarbij de beweging ingezet van ‘inspectiestreepjes naar effect’. De focus ligt hierbij op het bereiken van maatschappelijke effecten de komende jaren.

In 17 programma’s wordt gewerkt aan het realiseren van die effecten. Verdeeld over sectorprogramma’s, risicoprogramma’s, stelselprogramma’s en programma’s voor meldingen en verzoeken. (Zie overzicht onderaan deze pagina.)

In 2020 wil de Inspectie met haar personele groei de balans tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties herstellen. Daarbij wordt ingezet op verbetering van de naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, voor een betere beheersing van arbeidsrisico’s en preventie van arbeidsongevallen. Het direct beboeten van bedrijven die geen RI&E hebben, helpt hierbij. Verder moet met de uitbreiding volgend jaar bij de circa 400 BRZO-bedrijven, waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, aan 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders worden deelgenomen. Daarnaast zet de Inspectie intensiever in op de aanpak van arbeids(markt)discriminatie.

In het najaar van 2020 beoordeelt de Inspectie in een midterm review van de meerjarenprogrammering of – en zo ja in hoeverre – bij de risico’s, doelen en ontwikkelingen aanpassingen nodig zijn. En wat dit betekent voor de verdeling van menskracht en middelen.

Lees het volledige Jaarplan Inspectie SZW 2020

Meer effect

De gewenste effecten moeten in deze 17 programma’s worden bereikt:

Meldingen en verzoeken

1. Meldingen, verzoeken en preventie ongezond en onveilig werk
2. Meldingen en preventie oneerlijk werk

Sectoren

3. Agrarisch en groen
4. Bouw en infrastructuur
5. Transport en logistiek
6. Horeca en detailhandel
7. Schoonmaak
8. Zorg
9. Uitzendbureaus en distributiecentra
10. Industriële arbeid

Thema

11. Bedrijven met gevaarlijke stoffen
12. Asbest
13. Arbeidsdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting
14. Arbeidsuitbuiting
15. Schijnconstructies, cao-naleving en fraude

Stelsel

16. Markttoezicht en certificatie
17. Toezicht SUWI en Sociaal Domein

Budget en formatie 2019-2023

Budget Inspectie SZW
(x € 1 miljoen)20192020202120222023
Budget uitgaven Inspectie SZW*

130,8

138,2

144,6

152.0

153,0

W.v. Personeel113,1124,0128,3135,4136,4
W.v Middelen Regeerakkoord17,728,333,841,042,4
(w.v. personeel)15,324,328,635,636.8

*Vanaf 2020 inclusief 2,6 mln voor de uitbreiding van Opsporing Zorg (VWS) en exclusief de binnen het departement beschikbare middelen voor ICT, omdat deze door CIO-SZW per kalenderjaar worden toegekend.

Formatie en Bezetting Inspectie SZW 2019-2023
20192020202120222023
Formatie*

1.548,5

1.568,5

1.568,5

1.568,5

1.568,5

w.v. Opsporing

t.b.v. VWS

69,089,089,089,089,0
Prognose bezetting ultimo jaar1.369,01.424,01.491,01.570,01.568,0

*Vanaf 2020 inclusief 20 fte voor de uitbreiding van Opsporing Zorg (VWS).

bron: inspectie szw 

Terug naar overzicht
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven