De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Hogere boete op ontbreken RI&E

Het kabinet gaat het ontbreken van de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) harder aanpakken. De boete gaat omhoog. “Daarnaast ben ik voornemens”, aldus staatssecretaris Van Ark, “om de situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een RI&E aan te merken als een overtreding met directe boete. De Inspectie SZW kan in zo’n geval direct een boete opleggen in plaats van een eis of een waarschuwing.”

Hogere boete op ontbreken RI&E

Hogere boete op ontbreken RI&E

De verplichting tot het moeten beschikken over een RI&E is geregeld in artikel 5, eerste lid, van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een RI&E valt nu in categorie 4 met een normbedrag van 3.000 euro voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Voor bedrijven met minder dan vijf werknemers betreft de hoogte van de boete tien procent  van het normbedrag (300 euro).

Van Ark: “Gezien het hiervoor geduide grote belang van de RI&E voor het arbobeleid in een organisatie, ben ik voornemens om de boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven te verhogen naar categorie 5 in de tarieflijst behorende bij de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving met een normbedrag van 4.500 euro.

Normbedragen gelden voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Voor bedrijven met minder medewerkers geldt het volgende percentage:

  • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10 procent;
  • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20 procent;
  • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30 procent;
  • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50 procent;
  • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60 procent;
  • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80 procent.

Wanneer een bedrijf met 7 medewerkers geen RI&E heeft, dan kan een boete worden opgelegd van €900,-. Voor de duidelijkheid: dat is geen afkoopsom. Er moet nog steeds een RI&E worden opgesteld.

“Ik ben tevens van plan ook voor de overige onderdelen van artikel 5 van de Arbowet het normbedrag met één categorie te verhogen. Voor artikel 5, derde lid, van de Arbowet, met betrekking tot het Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, heb ik het voornemen het normbedrag te verhogen met twee categorieën van 750 naar 3.000 euro. Het Plan van Aanpak vervult namelijk een minstens even belangrijke rol als de RI&E zelf. De situatie waarin de werkgever in het geheel niet beschikt over een Plan van Aanpak wordt eveneens aangemerkt als een overtreding met directe boete.”

Bron: VVP Online

Terug naar overzicht
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven