De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

FAQ

Wat zijn de gevolgen voor chauffeurs die niet aan de nascholingsverplichting hebben voldaan?

Chauffeurs die binnen de termijn van 5 jaar geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer beroepsmatig rijden. Dat wil zeggen dat hun vakbekwaamheid is verlopen. Pas wanneer ze 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen ze weer beroepsmatig rijden. Ze hoeven dan niet opnieuw de basiskwalificatie te behalen

Wie is verantwoordelijk voor de verplichte nascholing?

De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn Vakbekwaamheid behoudt. Gezien het gezamenlijke belang is de nascholing een zaak van de werknemer én de werkgever. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. CAO-partijen hebben hierover afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Werkgevers doen er verstandig aan terzake de te maken kosten een studiekostenregeling overeen te komen met hun werknemers.

Kan de BHV cursus incompany worden aangeboden?

Ja. Vanaf 4 personen is het mogelijk om een BHV training op uw locatie te organiseren.

De BHV in-company training bestaat uit 2 onderdelen: een theoriedeel en de praktijkdag op uw locatie.

De praktijkdag kan bij u plaatsvinden als uw locatie aan enkele specifieke eisen voldoet. Het voordeel van een BHV praktijkdag op uw locatie is dat de cursisten in een vertrouwde omgeving de praktijk oefenen en niet hoeven te reizen.

Ik ben mijn BHV certificaat kwijt. Wat nu?

Het BHV certificaat is een waardedocument. Bewaar het document daarom zorgvuldig. Als u het certificaat onverhoopt bent kwijtgeraakt, kunt u per e-mail aan info@her-opleidingen.nl een duplicaat certificaat en/of pas aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 9,95 per stuk.

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2017 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven