De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

VEELGESTELDE VRAGEN

Selecteer in het menu hieronder een categorie waar jouw vraag op van toepassing is en vind online het antwoord op jouw vraag!

CODE 95

Hoe kan ik de nascholingsuren van de Code 95 bijhouden?

Beroepschauffeurs kunnen via het CCV (mijn.cbr.nl) hun overzicht inzien van het totaal aantal gevolgde nascholingsuren. Het inloggen op deze pagina kan via DigiD.

Deze pagina is persoonsgebonden aan de chauffeur en alleen hij/zij kan dit inzien!

Wat gebeurt er als ik Code 95 niet op tijd heb gevolgd?

Als het niet lukt om op tijd 35 uur aan nascholing te volgen (in geval van CCV-B chauffeursdiploma) of het rijbewijs om te zetten (ook niet in bezit van CCV-B chauffeursdiploma) dan mag je dus niet beroepsmatig rijden!

In de tijd tussen het volgen van de laatste nascholingscursus en het verkrijgen van het nieuwe rijbewijs mét (vernieuwde) Vakbekwaamheid Code 95 mogen chauffeurs dus niet meer rijden.

Wanneer moet ik mijn C-rijbewijs verlengen?

Chauffeurs met een C-rijbewijs die voor januari 2013 is behaald hebben een geldigheid van 10 jaar. Alleen staat de aantekening Code 95 niet op rijbewijs, of de geldigheid van de aantekening loopt af.

Wanneer moet ik de nascholing behaald hebben?

Iedere chauffeur met het C-rijbewijs dient voor 10 september 2016 minimaal 35 uur aan nascholing gevolgd te hebben. Ook al is het C-rijbewijs nog geldig ná september 2016!

Wanneer moet ik mijn rijbewijs dan verlengen?

Als het C-rijbewijs verloopt na september 2016 is het raadzaam eerst de 35 uur aan nascholing te volgen en daarna het rijbewijs te verlengen. Chauffeurs zonder Code 95 zijn tot die tijd nog uitgezonderd en mogen nog beroepsmatig rijden.

Als het C-rijbewijs verloopt voor september 2016 zijn er twee opties:

  • Nog voor de verloopdatum de 35 uur aan nascholing volgen;
  • Indien bovenstaand niet haalbaar is: vraag dan eerst een nieuw C-rijbewijs aan, volg de 35 uur aan nascholing en laat hierna de aantekening Code 95 bijschrijven/hernieuwen op het rijbewijs. Zo loopt de geldigheid van het rijbewijs én de Code 95 synchroom en is het in 1 oogopslag duidelijk wanneer je het rijbewijs met vernieuwen en de 35 uur aan nascholing gevolgd dient te hebben.

Conclusie

Het beste is om zo spoedig mogelijk de 35 uur aan nascholing te volgen en daarna het C-rijbewijs te verlengen. Zo voorkom je dubbele uitgaven aan het vernieuwen van het C-rijbewijs.

Als het C-rijbewijs binnen zeer korte tijd verloopt en het niet mogelijk is om 35 uur nascholing te volgen, dien je eerst het C-rijbewijs te verlengen en daarna de 35 uur aan nascholing te volgen. Hierna moet het rijbewijs echter nogmaals verlengd worden om de nieuwe aantekening Code 95 op het rijbewijs bij te plaatsen.

Bovendien mag er zonder geldig C-rijbewijs niet deelgenomen worden aan de nascholingscursussen!

Wat zijn de gevolgen voor chauffeurs die niet aan de nascholingsverplichting hebben voldaan?

Chauffeurs die binnen de termijn van 5 jaar geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer beroepsmatig rijden. Dat wil zeggen dat hun vakbekwaamheid is verlopen. Pas wanneer ze 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen ze weer beroepsmatig rijden. Ze hoeven dan niet opnieuw de basiskwalificatie te behalen

Wie is verantwoordelijk voor de verplichte nascholing?

De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn Vakbekwaamheid behoudt. Gezien het gezamenlijke belang is de nascholing een zaak van de werknemer én de werkgever. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. CAO-partijen hebben hierover afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Werkgevers doen er verstandig aan terzake de te maken kosten een studiekostenregeling overeen te komen met hun werknemers.

 

LOGISTIEK

Op welke leeftijd mag ik meedoen met de heftruck/reachtruckcursus?

In principe mogen alleen werknemers van 18 jaar of ouder zelfstandig een heftruck of reachtruck besturen. Dit geldt ook voor de EPT en stapelaar.

Het is ook mogelijk om als je 16 of 17 jaar bent het heftruck- en reachtruckcertificaat te halen. Je mag na het volgen van de heftruck- of reachtruckcursus totdat je 18 jaar bent alleen onder begeleiding van een ervaren collega of leidinggevende rijden.

Iedere jeugdige gebruiker krijgt dan ook een code op zijn/haar certificaat dat aangeeft dat het om een jeugdige gebruiker is. Ook zal een code toegevoegd worden dat aangeeft dat het gaat om een beginnende gebruiker is.

Wanneer heb ik het heftruckcertificaat nodig?

De heftruckcursus is bedoelt voor iedereen die een heftruck gaat besturen. Dit kunnen logistieke medewerkers zijn, maar ook vrachtwagenchauffeurs en laders/lossers.

Het maakt hiervoor niet uit of er 'een paar uur per week' of dagelijks op een heftruck wordt gereden. Iedere medewerkers die met een heftruck gaat werken dient immers gecertificeerd te zijn.

Wanneer heb ik het reachtruckcertificaat nodig?

De reachtruckcursus is bedoelt voor iedereen die een reachtruck gaat besturen. Dit kunnen logistieke medewerkers zijn, maar ook vrachtwagenchauffeurs en laders/lossers.

Het maakt hiervoor niet uit of er 'een paar uur per week' of dagelijks op een reachtruck wordt gereden. Iedere medewerkers die met een reachtruck gaat werken dient immers gecertificeerd te zijn.

Is het reachtruckcertificaat verplicht?

Het is wettelijk verplicht voor logistieke medewerkers die met een reachtruck werken om een instructie te volgen. Als er een ongeluk gebeurt moet het bedrijf de Inspectie kunnen overtuigen dat de medewerker voldoende instructie is gegeven.

Met een reachtruckcertificaat kan worden aangetoond de de reachtruckchauffeurs over voldoende instructie, vaardigheden en kennis beschikken. De werkgever is te allen tijden verantwoordelijk voor de instructie en scholing van de reachtruckchauffeurs.

Is een heftruckcertificaat verplicht?

Het is wettelijk verplicht voor logistieke medewerkers die met een heftruck werken om een instructie te volgen. Als er een ongeluk gebeurt moet het bedrijf de Inspectie kunnen overtuigen dat de medewerker voldoende instructie is gegeven.

Met een heftruckcertificaat kan worden aangetoond dat de heftruckchauffeurs over voldoende instructie, vaardigheden en kennis beschikken. De werkgever is te allen tijden verantwoordelijk voor de instructie en scholing van de heftruckchauffeurs.

Ik rijd op een 5 tons heftruck, heb ik een ander certificaat nodig?

Ja. Vanuit de arbowet art. 7.17c lid 1 wordt verwezen naar het beschikken over een “specifieke” deskundigheid. Vanaf 2012 worden er bij HER meerdere soorten heftruck certificaten uitgegeven. T4. Heftruck tot 3,5 ton, T8. Heftruck 3,5 tot 10 ton, T8.1 Heftruck vanaf 10 ton. Bij heftrucks breder! dan 130cm is het de gebruiker verplicht te beschikken over een T-rijbewijs.

Heeft de gebruiker deze niet dan is het verboden hiervan gebruik te maken. Dit geldt niet alleen voor heftrucks, maar ook voor andere mobiele arbeidsmiddelen.

Beschikt u dus over een certificaat waarin dit niet is aangegeven, dan heeft u waarschijnlijk een foutieve certificering hetgeen uw deskundigheid niet kunt aantonen.

Zie ook: link

 

 

VCA

Zijn alle werknemers van een VCA-gecertificeerd bedrijf verplicht om VCA te bezitten?

De VCA bedrijfscertificering is breder dan een persoonsgebonden VCA certificering. Het proces is langer en het bedrijf zal aan meer eisen moeten voldoen om gecertificeerd te zijn.

Om als bedrijf VCA gecertificeerd te zijn, is een voorwaarde dat alle operationele/uitvoerende werknemers in bezit zijn van een VCA certificaat.

Dit is een eis waaraan voldaan moet worden. Elke uitvoerende operationele medewerker zal in feite het VCA certificaat moeten halen als het bedrijf in aanmerking wil blijven voor VCA bedrijfscertificering, zo ook nieuwe werknemers.

Is VCA een wettelijke regeling?

VCA is geen wettelijke regeling, maar biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

Wat is het verschil tussen VCA Basis en VOL-VCA?

Met het certificaat VCA Basis toon je aan dat beschikt over de basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu. Je kunt dus veilig werken en houdt rekening met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen.

Het certificaat VOL-VCA is verplicht voor leidinggevenden (ook ZZP) die werken op een locatie waar VCA verplicht is. U geeft dus leiding aan mensen op een locatie waar VCA verplicht is. Met VOL-VCA toont u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en uw medewerkers waaraan u leiding geeft.

Het verschil tussen VOL-VCA en VCA Basis is dat VOL-VCA voor leidinggevenden is die op een locatie werken waar VCA verplicht is en VCA Basis voor medewerkers die aan de slag zijn/gaan voor een aannemer.

Wanneer heb ik VCA nodig?

VCA is bedoelt voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties.

Maar het VCA certificaat wordt ook steeds meer op prijs gesteld in de branches transport en logistiek. Vrachtwagenchauffeurs die zelf ook laden en lossen en logistieke medewerkers hebben vaak te maken met zware verpakkingen, pallets en fragiele spullen. Om de veiligheid te waarborgen wordt het VCA certificaat steeds meer aanbevolen.

Is het VCA certificaat verplicht?

Het VCA certificaat is niet wettelijk verplicht maar steeds meer opdrachtgevers eisen wel een VCA certificaat voordat zij een project toewijzen. Met het VCA certificaat kunnen aannemers aantonen dat zij aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet voldoen en dus veilig en verantwoord te werk gaan.

Het VCA certificaat geniet veel aanzien, ook internationaal! Zo is het VCA certificaat buiten Nederland ook erkend in België en Duitsland.

 

BHV

Wat zijn de taken van een BHV’er

Wat zijn de taken van een BHV’er? Het woord zegt het al: een bedrijfshulpverlener biedt het bedrijf hulp bij een ongeval, brand of ontruiming. De taken van een BHV’er volgens de Arbowet, artikel 15:

– Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
– Het bestrijden en/of beperken van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
– In noodsituaties alameren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf en omgeving.

Een BHV’er is opgeleid om te handelen in nood en om klanten en werknemers in veiligheid te brengen. Zo weet een bedrijfshulpverlener wat hij/zij moet doen om mensen uit een brandend gebouw te krijgen en hoe hij/zij moet handelen bij eerste hulp. Een bedrijfshulpverlener kan bijvoorbeeld reanimeren en verbanden aanleggen.

Eisen BHV

Er zijn een aantal vaste aandachtspunten voor een goede BHV organisatie.

– De bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun BHV taken goed te kunnen uitvoeren.
– Een bedrijfshulpverlener dient elk jaar een BHV herhaling te volgen.
– Zorg er voor dat er door het gehele gebouw bedrijfshulpverleners aanwezig zijn.
– Wanneer er ziekte of vakantie is moeten er alsnog genoeg bedrijfshulpverleners aanwezig zijn.
– Het is verstandig om medewerkers die een interne functie hebben, aan te stellen tot bedrijfshulpverlener.
– Vrijwillige betrokkenheid is meestal effectiever dan het verplichten van medewerkers om bedrijfshulpverlener te worden.
– Om een bedrijfshulpverlener te stimuleren kan het bedrijf hem/haar een vergoeding geven voor de extra BHV taken.

Is BHV verplicht

Ja. Elk bedrijf in Nederland is verplicht om een aantal bedrijfshulpverleners binnen het bedrijf te hebben die goed zijn voorbereid op brand, ontruiming en ongevallen.

BHV in de Arbowet

– In artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen omtrent ontruiming, brand en ongevallen.
– In artikel 15 van de Arbowet wordt omschreven dat de werkgever verplicht is om zich te laten ondersteunen door bedrijfshulpverleners. Daarnaast staat er in artikel 15 de taken van de bedrijfshulpverleners en de verplichting tot opleiding van de bedrijfshulpverleners.

Wat is BHV?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening en dit is de hulp die wordt verleend bij incidenten van jouw bedrijf, die de gezondheid en de veiligheid van jou en jouw werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

De BHV’ers zorgen ervoor dat schade en letsel zoveel mogelijk wordt beperkt en voorkomen. In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Elke werkgever is verplicht om goed voorbereid te zijn op brand, ontruiming en ongevallen. De werkgever moet zich hierbij ondersteunen door deskundige bedrijfshulpverleners.

Kan de BHV cursus incompany worden aangeboden?

Ja. Vanaf 4 personen is het mogelijk om een BHV training op uw locatie te organiseren.

De BHV in-company training bestaat uit 2 onderdelen: een theoriedeel en de praktijkdag op uw locatie.

De praktijkdag kan bij u plaatsvinden als uw locatie aan enkele specifieke eisen voldoet. Het voordeel van een BHV praktijkdag op uw locatie is dat de cursisten in een vertrouwde omgeving de praktijk oefenen en niet hoeven te reizen.

Ik ben mijn BHV certificaat kwijt. Wat nu?

Het BHV certificaat is een waardedocument. Bewaar het document daarom zorgvuldig. Als u het certificaat onverhoopt bent kwijtgeraakt, kunt u per e-mail aan info@her.rvtest.nl een duplicaat certificaat en/of pas aanvragen. De kosten hiervoor bedragen 9,95 per stuk.

 

HOOGWERKER

Wat kunnen de gevolgen voor de werkgever zijn?

Medewerkers een hoogwerker laten bedienen zonder dat deze een specifieke deskundigheid bezitten is een overtreding van het Arbobesluit. Bij een ongeval met persoonlijk letselschade kan men een hoge boete ontvangen van de arbeidsinspectie. Nalatige werkgevers lopen bovendien het risico strafrechtelijk te worden vervolgd. Daarnaast kan een werkgever via een civielrechtelijke procedure een schadeclaim van een werknemer krijgen en als het gaat om een ongeval met zware letselschade, dan kan een dergelijke claim in de honderdduizenden euro’s lopen. Bij aantoonbare nalatigheid is bovendien te verwachten, dat een verzekering deze schade niet dekt.

Ik moet alleen mijn hercertificering doen, kan dit ook in een halve dag?

Nee, wij adviseren u om te kiezen voor de 1-daagse opleiding. In vijf jaar tijd kan er een hoop veranderen, o.a. op het gebied van wet- en regelgeving. Wellicht komen er dingen u bekend voor, maar op deze manier weet u zeker dat  u weer overal van op de hoogte ben.

Welke opleiding is wettelijk verplicht?

Volgens Arbobesluit art. 7.17c lid 1 dienen gebruikers van een mobiel arbeidsmiddel zoals een hoogwerker, heftruck en verreiker over een specifieke deskundigheid te beschikken. Een medewerker naar een willekeurige cursus sturen om een papiertje te behalen is niet voldoende om als werkgever aan de Arbo-verantwoordelijkheid te voldoen. Voor een gebruiker zijn drie gebieden van belang bij het invullen van specifieke deskundigheid, namelijk:

een theoretisch deel: over de gevaren bij het werken met een hoogwerker, het gebruik, de techniek en besturing, veiligheids- en verkeersregels en de controle handelingen;
een praktisch deel: zoals het bedienen van de hoogwerker;
een specifiek deel: waarin de merk specifieke kennis wordt opgedaan.

Wanneer mag je een hoogwerker bedienen?

Door een deskunig persoon geadviseerd te zijn tot het werken met een hoogwerker, bedienen vanaf 18 jaar of ouder.

Welke wetgeving geldt voor een hoogwerker?

Hoogwerkers vallen onder het warenwetbesluit machines en bijlage IV van de machinerichtlijn 2006/42/EG (gevaarlijke werktuigen). Een hoogwerker dient technisch te voldoen aan de Europese norm EN 280.

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven