De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Eerst verplichte registratie bij RDW

Bestaande wielladers, mobiele graafmachines en andere MMBS ’en krijgen eerst te maken met een verplichte registratie bij de RDW. Daarna wordt stapsgewijs een kentekenplicht ingevoerd.
Met ingang van 1 januari 2025 moeten alle MMBS ’en zijn voorzien van een kentekenplaat.

Eerst verplichte registratie bij RDW

Eerst verplichte registratie bij RDW

Machines die op de openbare weg harder rijden dan 25 kilometer per uur, zijn direct na invoering van de wet kentekenplichtig. niet op de openbare weg? Dan geen kenteken. Het wetsvoorstel waarin dit alles wordt geregeld, is door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. Als die ermee instemt, moet de Eerste Kamer er over beslissen.

Veiliger routes

Voor verhoging van de maximumsnelheid van 25 naar 40 km/u wordt  al vele jaren gepleit. De snelheidsverhoging maakt het mogelijk om (land)bouwvoertuigen over veiliger routes af te wikkelen. Meer over provinciale wegen en rondwegen om woonkernen in plaats van over parallelwegen met fietsers en door het winkelcentrum in de bebouwde kom. Wel moeten alle (land)bouwvoertuigen die straks harder dan  25 km/u rijden een kentekenplaat voeren.

Generieke registratie

Alle (land)bouwvoertuigen, zowel landbouwtrekkers als motorrijtuigen met beperkte snelheid (zelfrijdende werktuigen), maar ook bestaande en nieuwe, moeten straks worden geregistreerd bij RDW. Nieuw verkochte voertuigen kunnen straks alleen geregistreerd worden, wanneer deze eerst zijn goedgekeurd voor toelating tot de weg.  Hierdoor kan de voertuigveiligheid van landbouwvoertuigen worden gewaarborgd.

APK-plicht

Met het wetsvoorstel wordt ook de invoering van de APK-plicht voor landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u mogelijk. Formeel had de wetgeving hiervoor op
20 mei 2018 al zijn ingevoerd, maar Nederland voldoet hier nog steeds niet aan. Dit komt omdat een eerder wetsvoorstel in december 2016 door de Tweede Kamer is verworpen. Nederland is daarom door de Europese Commissie in 2017 formeel in gebreke gesteld.

Najaar 2019

Het wetsvoorstel wordt binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd door behandeling. Pas nadat beide Kamers het wetsvoorstel hebben aangenomen wordt het van kracht. Invoering van de nieuwe regels voor (land)bouwvoertuigen is voorzien voor het komende najaar. Daarmee zijn (land)bouwvoertuigen straks op dezelfde manier  gereguleerd als alle andere motorvoertuigen. De eerste stap was de  invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 voor bestuurders van (land)bouwvoertuigen. De registratie en kentekening van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg maakt het geheel compleet.

bron: bouwend nederland

Terug naar overzicht
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven