De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Chauffeursopleidingen Goederenvervoer

Het opleidingstraject van de theorie is onderverdeeld in drie theorie vakken. Voor elk vak kunt u bij ons deelnemen aan een theoriecursus.

De theoriecursus wordt op meerdere locaties gegeven. De examens die worden afgenomen door het examenbureau CCV worden landelijk afgenomen.

Cursus Vakbekwaamheid 1 (verkeer & techniek)

Verkeer
De cursus verkeerswetgeving is een onderdeel wat voornamelijk te maken heeft met de reglementen en wetten van en voor een verkeersdeelnemer. Zo worden tijdens deze cursus ondermeer de volgende onderdelen behandeld:

 • Wettelijke bepalingen (d.w.z. begrippen, voertuig documenten, arbeidstijden wet etc.)
 • Verkeerstekens
 • Voorrangsregels
 • Andere weggebruikers
 • Technische aspecten voertuig/ inrichtingseisen.

Techniek
Tijdens de cursus techniek omvat de leerstof technische voertuig kennis, waarbij specifiek wordt ingegaan op ondermeer onderstaande onderdelen:

 • Verbrandingsmotor
 • Distributie
 • Motorkoeling
 • Transmissie -organen
 • Stuurinrichting
 • Banden en wielen
 • Remmen

Theorie examen

Het examen voor deze vakken is een schriftelijk examen (multiple choice), dat 75 minuten duurt en bestaat uit 25 vragen over techniek en 25 vragen over verkeerswetgeving. Tevens dient dit certificaat als deelcertificaat voor het vakbekwaamheid diploma. Het certificaat is twee jaar geldig.

Cursus Vakbekwaamheid 2 (administratie goederenvervoer)

Tijdens de cursus administratie goederenvervoer wordt dieper ingegaan op het transporteren van goederen en welke documenten hierbij horen, zo zullen de volgende onderdelen ondermeer behandeld worden:

 • Wet goederenvervoer over de weg
 • Vergunningen
 • Rij- rusttijden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidstijdenregistratie
 • Wegenkaart en routeplanning

Theorie examen

Nadat de cursus heeft plaatsgevonden dient voor dit vak een schriftelijk examen te worden afgelegd. Dit examen bestaat uit 50 vragen, en heeft een duur van 75 minuten. Het certificaat vakbekwaamheid 2 is 2 jaar geldig.

Cursus Vakbekwaamheid 3 (examen casestudy)

Het onderdeel casestudie (vakbekwaamheid 3) vormt het laatste certificaat voor het vakbekwaamheidsdiploma. Dit examen bestaat uit 45 vragen, en heeft een duur van 120 minuten. Het certificaat vakbekwaamheid 3 is 2 jaar geldig.

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven