De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Code 95 vrijstelling

Net als bij elke nieuwe regelgeving zijn er uitzonderingen op de regel. Er is een aantal vrijstellingen voor de nascholing voor Code 95. Benieuwd of u in aanmerking komt voor vrijstelling? Lees hieronder welke uitzonderingen er bepaald zijn voor chauffeurs die vrijstelling kunnen krijgen voor de nascholing van Code 95

Algemene vrijstelling bij Code 95

Vrijstelling Code 95:

 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde.
 • Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 • Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in de Richtlijn Vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.
 • Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Speciale vrijstelling bij Code 95

In Nederland gelden ook onderstaande uitzonderingen als de bestuurder minimaal 21 jaar is en het voertuig binnen een straal van 50 kilometer rondom de vestigingsplaats blijft:

 • Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoeren van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling; voertuigen die worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar boerderijen.
 • Voertuigen die in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel.
 • Voertuigen die worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor het vervoeren van circus- of kermismateriaal.

Tevens geldt de uitzondering voor:

 • Goederenvervoer dat door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen.
 • Het vervoer van levende dieren van boerderijen naar plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.
 • Voertuigen die gebruikt worden als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruikt uitgerust.

Vervallen vrijstellingen bij Code 95

Vanaf 1 juli 2015 zijn er twee vrijstellingen komen te vervallen. Chauffeurs die tot nu toe van onderstaande vrijstellingen genoten zijn nu alsnog verplicht de nascholing te volgen.

Vervallen – chauffeurs geboren voor 1 juli 1955

Beroepschauffeurs die voor 1 juli 1955 waren geboren genoten tot 1 juli 2015 van vrijstelling. Deze groep kreeg tot voor kort de Code 95 automatisch op het rijbewijs geplaatst bij het verlengen van het rijbewijs.

Vervallen – minder dan 12 uur rijtijd per week

In Nederland kenden we een uitzondering voor beroepschauffeurs die konden aantonen dat zij minder dan 12 uur per week rijtijd maakten. Het ministerie heeft besloten dat dit niet klopt: deze uitzondering bestaat niet meer. Dit betekent dat chauffeurs die slechts incidenteel rijden ook de verplichte nascholing moeten volgen.

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven