De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

VCA Bedrijfscertificering

Meer en meer bedrijven kiezen voor een VCA bedrijfscertificering. Opdrachtgevers eisen vaker, dat naast het personeel ook het bedrijf VCA-gecertificeerd is.

HER Opleidingen & Advies heeft ervaren specialisten die u kunnen begeleiden en adviseren bij het behalen van een VCA-certificaat. Wij dragen er zorg voor een vloeiend verloop van het certificatieproces. Met de ondersteuning van HER Opleidingen & Advies kunt u binnen een afzienbare periode in het bezit komen van het VCA-certificaat.

VCA-certificering

Wat is VCA (bedrijfs) certificering?

Het is belangrijk het onderscheid te onderkennen tussen VCA persoonscertificering en VCA bedrijfscertificering.

VCA Persoonscertificering

Persoonscertificering VCA heeft betrekking op Basisveiligheid of VOL VCA. Dit diploma wordt door een individu behaald door het trainingspakket te doorlopen en vervolgens een examen af te leggen.

VCA Bedrijfscertificering

Bedrijfscertificering is breder. Om als bedrijf een certificaat te behalen is een van de eisen dat de medewerkers in de operatie een VCA diploma (persoonscertificering) hebben. Daarnaast gelden een aantal andere eisen. Ook zijn er meerdere VCA varianten.

De Basis van Veiligheid

VCA gaat over Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). U dient hier op een structurele en consequente wijze mee om te gaan. Dit doet u door een veiligheidssysteem op te (laten) zetten. Hierin staat beschreven hoe u binnen uw bedrijf handelt als het gaat om VGM. Het VCA schema beslaat de volgende gebieden:

 1 Beleid
 2 Organisatie
 3 Primair proces (de werkzaamheden waar u uw geld mee verdient!)
 4 Ondersteunend proces

 

Certificaten voor veiligheidssystemen

Om naar de buitenwereld kenbaar te maken dat u op structurele wijze werkt aan VGM kunt u uw bedrijf een VCA certificaat laten behalen. Hiertoe heeft u de volgende keuzes:

Certificaat Bestemd voor Eisen
VCA-1 Bedrijven van 1 tot 35 medewerkers (ZZP’ers kunnen in beginsel niet certificeren) 23 eisen waarheidssysteem aan dient te voldoen
VCA-2 Bedrijven met meer dan 35 medewerkers 35 eisen waar uw veiligheidssysteem aan dient te voldoen
VCU Bedrijven in de uitzend- en detacheringsbranche (onafhankelijk van het aantal medewerkers) .. eisen waar uw veiligheidssysteem aan dient te voldoen

Bij de certificering worden twee niveaus onderscheiden.

1. VCA*
Deze beoordeling is gericht op de directe veiligheids beheersing van de activiteiten op de werkvloer. Dit certificaat is in principe bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 medewerkers, inclusief inleenkrachten, in de totale onderneming). Om het VCA*-certificaat te behalen dienen alle VCA*-mustvragen positief beantwoord te worden en dient er sprake te zijn van een beperkte ongevalsfrequentie.

2. VCA**
Naast de onder VCA* genoemde beoordeling worden hierbij ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld. Deze goedkeuring is nodig voor bedrijven met 35 of meer medewerkers, inclusief inleenkrachten, en voor kleinere bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Om het VCA**-certificaat te behalen, dienen alle VCA-mustvragen positief beantwoord te worden en dient minimaal 50% van de aanvullende vragen volledig zijn geïmplementeerd. Tevens dient er sprake te zijn van een beperkte ongevalsfrequentie.

Het VCA-certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. De verlenging is afhankelijk van positieve resultaten van de audits, die op periodieke basis (minimaal 1 maal per jaar) worden uitgevoerd.

Uw bedrijfscertificaat

Wij hebben een systematiek ontwikkeld om snel en met minimale belasting te certificeren. In vier heldere stappen doorloopt u met ons het certificatieproces. Uw bedrijf is verzekerd van een officieel VCA systeem certificaat. Wij nemen u alle zorgen uit handen!

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor via: 033 450 6270 of stuur een mail naar info@her.rvtest.nl

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven