De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Toezichthouder Intern Transport | Heftruck

Binnen de top 10 van ongevaltypen blijft de aanrijding de torenhoge nummer 1. De Arbeidsinspectie  noteerde vorig jaar dan ook 168 ongevallen met hef- en magazijntrucks, welles waar minder dan in 2007, maar het aantal doden is verdubbeld tot 8 en sinds de start van onze analyse in 1997 nog nooit zo hoog geweest.  Zoals elk jaar blijft het onvoldoende kijken bij het achteruitrijden de hoofdoorzaak van de meldingen. Het aantal beknellingen door eigen bedienfouten is opvallend genoeg gedaald. Door de juiste toezicht en interactie kan het huidige werk geoptimaliseerd worden en de ongevallen, maar ook schade beperkt worden.

Bij de optekening van de ongevallen gebruikt de AI sinds 2008 ander informatiesysteem dat meer inzicht geeft over de ernst van het melding. Door deze duidelijkheid is het aandeel ernstige gevallen (ziekenhuis en/of blijvende letsel) toegenomen van 71 naar 93 procent.  Ondanks het feit dat de werkgever moet ervoor zorgen dat aan zijn werknemers doeltreffend en aangepast onderricht wordt verstrekt met betrekking tot de veiligheid, blijkt het aantal ongevallen dus alleen maar te stijgen. En de meeste gemotoriseerde transportmiddelen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

Deskundig kunnen werken met een intern transportmiddel vereist dus meer dan alleen vakmanschap van de bestuurder/gebruiker, het heeft ook te maken met de werkervaring en de mogelijkheden en middelen die hij tot zijn beschikking heeft en krijgt en de ondersteuning en toezicht  van het management.  HER Opleidingen & Advies bied dan ook een boeiende training aan speciaal voor de leidinggevende.

Doelgroep: Leidinggevenden die toezicht houden op medewerkers die een vorkheftruck of andere interne transportmiddelen  bedienen. Ook voor deze doelgroep is een bepaalde mate van kennis van de regels van de Arbo-wet met betrekking tot interne transportmiddelen gewenst. Omdat de medewerkers die de chauffeurs coachen verantwoordelijk zijn voor de handelingen die hun personeel verricht, is een gedegen kennis van dit gedeelte van de Arbo-wet noodzakelijk.

Doelstelling:

De cursist is na afloop van de opleiding in staat:

  • op verantwoorde wijze chauffeurs van interne transportmiddelen aan te sturen
  • medewerkers te motiveren de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te  voeren

Duur:

De opleidingsduur bedraagt 2 dagdelen. De theorie en praktijk worden afgewisseld. Bij deze opleiding ligt de nadruk op de theorie alsmede de juiste aansturing en correctie van het werkend personeel.

Inhoud:

Tijdens de training komen onder andere de volgende punten aanbod:

  • Wet en regelgeving
  • Veiligheid A.I.14 en Arbo-wet
  • Verplichtingen van werkgever/werknemer
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de toezichthouder
  • Algemene veiligheidsvoorschriften intern transport
  • Corrigeren en motiveren van heftruckchauffeurs

 Kosten

De kosten van deze training bedraagt: € 249,00 per persoon excl. BTW 21%

Bijzonderheden

Alle trainingen gegeven en verzorgd door HER Opleidingen B.V. vallen binnen het wettelijke kader van de Arbo-wet en de voorgeschreven Nen-normen.

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven