De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Hieronder hebben wij voor u de PGS normen opgenomen. Door te klikken op het onderwerp van uw keuze wordt de desbetreffende richtlijn dadelijk geopend. Kroon Organisatie Advies heeft diverse klanten ondersteunt bij het praktisch implementeren van de richtlijnen voor diverse opslagsituaties en soorten gevaarlijke stoffen. Hiervoor hebben wij ook de berekeningen uitgevoerd

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen omvat de volgende richtlijnen:

 • PGS 1: Methoden voor het bepalen van mogelijke schade
 • PGS 2: Methods for the calculation of physical effects
 • PGS 3: Guidelines for quantitative risk assessment (QRA)
 • PGS 4: Methods for determining and processing probabilities
 • PGS 5: Stoffendatabase SERIDA
 • PGS 6: Aanwijzingen voor implementatie van het BRZO 1999
 • PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen
 • PGS 8: Opslag van organische peroxiden
 • PGS 9: Vloeibare zuurstof (Opslag van 0,45 – 100 m3)
 • PGS 10: Vloeibare zwaveldioxide, Opslag en gebruik
 • PGS 11: Chloor, Opslag en gebruik
 • PGS 12: Ammoniak, Opslag en verlading
 • PGS 13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • PGS 14: Handboek brandbestrijdingssystemen
 • PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS 16: Autogas (LPG)
 • PGS 17: LPG-tankwagens
 • PGS 18: Distributiedepots voor LPG
 • PGS 19: Opslag van propaan
 • PGS 20: Propaan (5 m3)
 • PGS 21: Propaan groter dan 5 m3 en ten hoogste 150 m3
 • PGS 22: Toepassing van propaa
 • PGS 23: Propaan, Vulstations van butaan- en propaanflessen
 • PGS 24: Propaan, Vulstations voor spuitbussen
 • PGS 25: Gecomprimeerd aardgas, Afleverstations voor motorvoertuigen
 • PGS 26: Gecomprimeerd aardgas, Veilig stallen en repareren van motorvoertuigen
 • PGS 27: Gecomprimeerd aardgas, Installaties voor het inpandig afleveren aan motorvoertuigen
 • PGS 28: Vloeibare aardolieproducten, Afleverinstallaties en ondergrondse opslag
 • PGS 29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS 30: Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties/li>
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven