De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbo-managementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbo-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

OHSAS-18001-normaDe basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden;
  • de beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series. Het is een handleiding voor het opzetten van een
arbozorgsysteem en is op alle soorten bedrijven van toepassing.
Met de OHSAS 18001 kunt u bij opdrachtgevers, de Arbeidsinspectie en andere partijen aantonen dat veiligheidsmanagement in uw organisatie goed is geregeld. Dat risico‘s structureel worden geïnventariseerd en geëvalueerd en dat uw medewerkers zijn aangezet om gericht te leren van ervaringen. Want het sturen en motiveren van werknemers is nog altijd cruciaal in het borgen van uw bedrijfsveiligheid.

OHSAS-180012Integratie met andere systemen

De structuur van de OHSAS 18001 norm is identiek aan die van de ISO 9001 en de ISO 14001. Dit maakt dat de integratie van de verschillende standaarden in een managementsysteem makkelijker wordt. Net als het uitvoeren van gecombineerde audits.

De adviseur van HER Opleidingen & Advies beschikt over veel expertise om u van begin tot eind te kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren, laten certificeren en onderhouden van de OHSAS 18001. We hanteren hierbij een pragmatische en projectmatige aanpak, waarin verschillende fasen zijn te onderscheiden.

Werkwijze

We starten met een risico-inventarisatie, waarbij we zowel alle gebouwen en werkplaatsen als de bedrijfsprocessen onder de loep nemen. Op welke plaatsen zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk? Wie zijn daarbij betrokken?

De geconstateerde risico‘s voor de bedrijfsveiligheid en de gezondheid van uw medewerkers beschrijven we in een plan van aanpak. Door taken, verantwoordelijkheden en prioriteiten vast te stellen, ontstaat een lijst met concrete actiepunten.

Over het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften moeten afspraken worden gemaakt met uw management en uw medewerkers. Deze afspraken leggen we vast in een arbocatalogus. Hierin beschrijft u hoe extra veiligheidsmaatregelen moeten worden gebruikt en onderhouden. En dat de toepassing ervan wordt gecontroleerd. Een arbocatalogus kan overigens ook voor een branche of sector gelden. Uw bedrijf kan die catalogus overnemen.

De OHSAS 18001 is certificeerbaar. Onze adviseur voert desgewenst een proefaudit voor u uit en brengen u in contact met een certificatie-instelling. Ook bij het onderhouden van uw OHSAS 18001 certificaat zijn wij u graag van dienst.

Bel ons voor meer informatie: 033-4506270 of mail naar: info@her.rvtest.nl

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven