De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Waarom keuren van materieel?

Vanuit de ARBO-wetgeving zijn werkgevers verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van hun materieel. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient de werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige materieel te waarborgen. Een officieel keuringsrapport van een onafhankelijk (gecertificeerd) inspectiebedrijf is in dit kader de beste vrijwaring.

Voor de werkgever betekent kiezen voor een inspectiebedrijf o.a. de volgende voordelen:

onafhankelijkheid van de inspectie;
aantoonbaar zorgsysteem;
aantoonbaar gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen;
directe signalering van gevaarlijke situaties.

Voor het inspectiebedrijf biedt het (gecertificeerde) inspectiesysteem een duidelijke meerwaarde:

vertrouwen van de arbeidsinspectie;
aantoonbare meerwaarde bij uitvoeren van inspecties;
aanvulling op bestaande werkzaamheden;
eenduidigheid in inspectie-afspraken;
beperken van risico’s m.b.t. aansprakelijkheid.


Wat houdt een inspectiesysteem in?

Het systeem bevat alle formulieren voor uitvoering, registratie en rapportage van de inspecties, zoals het contract met de opdrachtgever en de inspectielijsten. Daarnaast zijn de inspectieprocedures vastgelegd om de onafhankelijkheid te waarborgen. Het systeem kan afzonderlijk gecertificeerd worden (volgens de criteria van toezicht) of in combinatie met een ISO- of VCA-zorgsysteem.

Stappenplan, opzetten inspectiesysteem:

vooronderzoek en bespreken procedures;

Inpassen procedures in het bedrijf en in kaart brengen van noodzakelijke opleidingen.

concept handboek;
Gebaseerd op de bespreking van de procedures stellen wij het concept handboek met de bijbehorende registratieformulieren samen.

training medewerkers;
De betrokken medewerkers worden getraind in het uitvoeren van inspecties. De training bevat verder wetgeving en achterliggende normen.

proefprojecten;
Door proefprojecten leren medewerkers het systeem in de praktijk te brengen.

definitief handboek;
Het definitieve handboek bevat de procedures en de registratieformulieren, zoals die in overleg zijn vastgesteld en zoals ze in de praktijk gehanteerd worden.

eindcontrole;
Kader beoordeelt of volgens het inspectiesysteem wordt gewerkt. Als dit positief is wordt de certificerende instantie uitgenodigd.
Wat kan HER ARBO & Veiligheid nog meer voor u betekenen:

bedrijfsgerichte ondersteuning bij het opzetten en invoeren van een inspectiesysteem volgens richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140 en wegenverkeerswet;
schrijven van het handboek en verzorgen van de registratieformulieren;
trainen van betrokken medewerkers;
integreren van inspectiesysteem in het bestaande VCA- of ISO-zorgsysteem;
onderhouden van contacten met de certificerende instantie;
het verzorgen van vakopleidingen;
het verzorgen van veiligheidsopleidingen.
Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven