De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ISO 9001 : 2015

Afnemers van producten en/of diensten stellen steeds meer en vaker hogere eisen aan de kwaliteit van het product of de dienstverlening en het niveau van de kwaliteit dient te voldoen aan de door de afnemers gestelde eisen. Een link met wet- of regelgeving is niet aanwezig, maar afnemers en opdrachtgevers kunnen wel vereisen dat hun leveranciers ISO 9001 gecertificeerd zijn.

De kwaliteit en continuïteit kan worden gewaarborgd in een kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2008.

Dit kwaliteitszorgsysteem richt zich op alle facetten binnen de onderneming. Het geeft niet alleen uw afnemers zekerheid over de kwaliteit van het geleverde product en/of de dienst, maar het geeft ook uw eigen organisatie een kwaliteitsimpuls. In een kwaliteitszorgsysteem wordt door middel van bedrijfsprocessen het beoogde constante kwaliteitsniveau vastgelegd.

iso-9001-2015In ISO 9001 staan de eisen beschreven die gesteld worden aan een kwaliteitssysteem.
Het vastleggen van procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
De voordelen van een kwaliteitssysteem zijn tweeledig. Voor afnemers en opdrachtgevers worden de bedrijfsprocessen aantoonbaar uitgevoerd en gecontroleerd waarmee de leverancier de kwaliteit waarborgt van het product en/of de dienst. De relaties kunnen uitgaan van het gewenste (contractuele) kwaliteitsniveau en de continuïteit, temeer daar controles op het kwaliteitssysteem worden uitgevoerd door externe, onafhankelijke deskundigen.

Door het kwaliteitssysteem krijgt men ook een beter inzicht in de eigen organisatie. Het vastleggen van procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zorgt voor een constant beoogd kwaliteitsniveau, hogere efficiency, het terugdringen van de faalkosten en het verbeteren van klanttevredenheid, hetgeen het bedrijfsimago en de stabiliteit van de onderneming ten goede komt.

Wat te doen bij ISO?

  • Inventariseren van procedures, functies, documenten e.d.
  • Opstellen stappenplan, schrijven en invoeren procedures, functieomschrijvingen en formulieren
  • Bespreken met ondernemer
  • Interne controles
  • Bespreken interne controles, aanpassing en bijsturing
  • Interne audit en begeleiding bij het aanvragen van de certificering

Duur van het traject

De duur van het ISO-traject is vooral afhankelijk van het aantal processen en hun complexiteit, alsmede van de eigen inzet en het nakomen van de afspraken. Uitgegaan wordt van een periode van 9 tot 12 maanden. Gedurende deze periode zal onze consultant de werkzaamheden coördineren en samen met de door uw directie benoemde kwaliteitsmedewerker uitvoeren.

Tarieven

Wij zijn uiteraard gaarne bereid het een en ander nader toe te lichten en op basis van dit oriënterend gesprek een op maat gesneden offerte aan u doen toekomen. Hierop van invloed zijn de omvang van de onderneming, maar zeker ook het aantal bedrijfsprocessen die van toepassing zijn.

 

 

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven