De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Atex richtlijnen

ATEX is afgeleid van de Franse benaming ATmosphère EXplosible en de norm is sinds 1996 van kracht. ATEX is tevens onderdeel van het arbeidsomstandighedenbesluit. Paragraaf 2a: Explosieve Atmosferen, is sinds 1 juli 2006 van toepassing op alle bestaande, nieuwe en gewijzigde arbeidsplaatsen van bedrijven waar explosiegevaar dreigt. Tot die tijd gold een overgangsregeling.

Atex ADR

Wat is een explosie?

Een explosie is een snelle verbranding met een drukkend knaleffect.

Er kunnen op verschillende wijze explosies ontstaan bijvoorbeeld door:

Gas – stof – damp en nevel.

Hoe ontstaan gasexplosies?

Gasexplosies ontstaan doordat ontsnapt gas, stof, damp en nevel (van vloeistoffen of gassen) zich mengt met zuurstof.

Als het gas in contact komt met een ontstekingsbron kan het ontploffen.

De belangrijkste ontwikkelingsbronnen zijn open vuur, vlammen en vonken.

Hoe ontstaan stofexplosies?

Stofexplosies ontstaan wanneer poedervormige stof (bv meel, zaagsel of suiker), die in contact staat met lucht, wordt omgewerveld(bv door ventilatie, turbulentie of windstoten).

Bij een stofexplosie vindt een relatief trage verbranding plaats waarbij de druk snel kan oplopen tot 9 à 10 BAR.

Wanneer is er explosiegevaar?

Een explosieve atmosfeer is een mengsel van luchten brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof onderatmosferische omstandigheden waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreid tot het gehele niet verbrande mengsel.

Explosiegevaar en de Europese wetgeving

Er bestaan twee Europese richtlijnen op het terrein van veiligheid ivm gas- en stofontploffingsgevaar:

 • De Europese richtlijn 94/9/EG (ATEX 95)

Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen.

 • De Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 137)

Veilig werken in explosieve omgeving.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Voor u als werkgever betekent dit dat u onder meer verplicht bent tot:

 1. Het beoordelen van explosierisico´s
 2. Het opstellen en voortdurend actualiseren van EVD´s (ExplosieVeiligheidsDocumenten)
 3. Waar nodig het invoeren van een systeem van schriftelijke werkinstructies en werkvergunningen.

Kortom, toont u maar aan dat u explosierisico’s beheerst!

Wanneer een brandbare stof, een ontstekingsbron en zuurstof samenkomen, ontstaat een explosie. Het voorkomen van een gasexplosie of stofexplosie staat centraal in de richtlijnen van ATEX. Ondanks deze preventieve maatregelen wordt een explosie niet altijd voorkomen. Daarom is de norm ATEX niet alleen gericht op preventie, maar richt ATEX zich ook op beheersing van de gevolgen tijdens en na een explosie.

opslag-gevaarlijke-stoffen-450x300De beheersing van de risico’s wordt vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument (EVD) van ATEX. In dit document staat een risico-inventarisatie van potentiële risico’s die tot een explosie kunnen leiden. De risico-inventarisatie moet in eerste aanleg antwoord geven op de bepaling of er brandbare vloeistof, gas en/of stof aanwezig is/zijn in een installatie, leiding, silo, emballage of verpakking en welke maatregelen er getroffen zijn.

De geïnventariseerde risico’s worden gewogen en de punten die nog niet volledig door een organisatie worden beheerst worden omgezet in een plan van aanpak. Deze punten hebben met name betrekking op het voorkomen van het vrijkomen van een brandbare stof of gas en het isoleren van ontstekingsbronnen.

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan moeten daarnaast rekening houden met de PGS serie. In verschillende documenten van ATEX worden aanvullende eisen gesteld. Voorbeelden van processen met explosierisico’s zijn:

 • Opslag gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval
 • Acculaadstations
 • Gasreduceerstations
 • Poedercoat installaties
 • Silo’s met brandbaar stof (melkpoeder, houtmot, papierstof, veevoeder)
 • Installaties met brandbare gassen (waterstofgas, laboratoria)
 • Installaties en reactoren met brandbare monomeren (polymeerchemie)
 • Etc.

Wij ondersteunen en begeleiden u bij het implementeren, documenteren en onderhouden van de ATEX richtlijnen binnen uw organisatie.

Een van onze specialisten is graag bereid in een persoonlijk gesprek en na een rondgang door het bedrijf u van een deskundig advies te voorzien. Op basis daarvan kunnen wij u ook een gepaste offerte doen toekomen.

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven