De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ADR Basis

Om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren heb je in ieder geval een certificaat ADR Basis nodig. Dit basiscertificaat kan desgewenst worden aangevuld met ADR Tank en/of Klasse 1 en/of Klasse 7.

Om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren heb je in ieder geval een certificaat ADR Basis nodig. Dit basiscertificaat kan desgewenst worden aangevuld met ADR Tank en/of Klasse 1 en/of Klasse 7.

Wat mag je met een certificaat ADR Basis vervoeren?
Hiermee mag je een voertuig besturen waarin gevaarlijke stoffen in colli (stukgoedverpakkingen) worden vervoerd in hoeveelheden boven de vrijstellingsgrenzen.

De vrijstellingsgrenzen worden in het ADR geregeld en kunnen per stof verschillend zijn. Over het algemeen worden deze grenzen in het beroepsvervoer al snel overschreden.

De laadruimte kan open of gesloten zijn of een stukgoedcontainer.

Naast verpakte goederen mag je met dit certificaat ook bepaalde onverpakte gevaarlijke goederen losgestort vervoeren in een voertuig of container. Met een ADR Basis certificaat mag je bovendien gevaarlijke stoffen in tankcontainers vervoeren of in MEGC’s (gascontainers) als de individuele inhoud (capaciteit) daarvan per tankcontainer of MEGC de 3.000 liter niet overschrijdt.

Welke onderwerpen worden behandeld?
In onderstaand overzicht zie je de examenonderwerpen voor het ADR certificaat Basis.

Onderwerpen
A Algemene voorschriften bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
B Belangrijkste soorten van gevaar
C Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
D Preventieve en veiligheidsmaatregelen passend bij de verschillende soorten van gevaar
E Wat te doen na een ongeval (eerste hulp, verkeersveiligheid, basiskennis over het gebruik van beschermende uitrusting, enz.)
F Kenmerking, etikettering en oranje borden
G Wat een bestuurder tijdens het vervoer van gevaarlijke goederen wel en niet moet doen
H Doel en werking van de technische uitrusting van voertuigen
I Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
J Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
K Algemene informatie inzake de wettelijke aansprakelijkheid
L Informatie over multimodaal vervoer
M Behandeling en stuwage van colli
N Instructies aangaande het gedrag in tunnels (ongevalpreventie en veiligheid, handelingen in het geval van brand of andere noodgevallen, enz.)
O Bewustzijn voor de beveiliging
P Verpakkingen
Op welke data starten de cursussen?
Zie: Startdata en cursusprogramma

Wie vraagt het examen aan?
Het examen kan alleen worden aangevraagd via een erkende en gecertificeerde opleider, zoals ADR-opleider.nl. Er mag alleen examen worden gedaan als alle lessen zijn gevolgd.

Waaruit bestaat het ADR-examen Basis?
Het initiële examen, van de beginnerscursus ADR basis, is een schriftelijk examen met 25 meerkeuzevragen. 15 Vragen gaan over algemene kennis en 2 x 5 vragen worden gesteld in de vorm van een casestudy.

Het verlengingsexamen, van de herhalingscursus ADR basis, is een schriftelijk examen met 20 meerkeuzevragen. 15 Vragen gaan over algemene kennis en 5 vragen worden gesteld in de vorm van een casestudy.

Wat is een casestudy?
In een casestudy worden 5 vragen gesteld over een bepaald transport van gevaarlijke stoffen. Voor de beantwoording van de vragen kan gebruik worden gemaakt van bepaalde hulpmiddelen, zoals afbeeldingen, tabellen en vervoersdocumenten.

Hoeveel fouten mag je maken?
Het aantal vragen dat goed beantwoord moet worden, wordt de cesuur genoemd. Zie onderstaande tabellen.

Initiële examens

Module Tijd Totaal aantal
vragen Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen Cesuur
Basis 45 min. 25 15 2 10 18

Verlengingsexamens

Module Tijd Totaal aantal
vragen Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen Cesuur
Basis 40 min. 20 15 1 5 14
Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) mee te nemen naar het examen!

Examenuitslag
Als examenuitslag wordt alleen ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ gegeven. Er wordt geen cijferwaardering gegeven.

Wanneer krijg je uitslag van het examen?
Op de dag van het examen ontvang je van elke examenmodule een uitslagformulier. Als je bent geslaagd krijg je ongeveer
2 weken na je examen het ADR-certificaat thuisgestuurd, mits de betaling in goede orde is ontvangen. .

Hoelang is de examenuitslag geldig?
Als je voor 2 of meer modules examen doet, en je bent niet voor de module Basis geslaagd, dan ontvang je geen certificaat. De uitslagen van de andere modules (Tank, Klasse 1, Klasse 7) blijven 1 jaar geldig.

Wat is de geldigheidsduur van het certificaat?
De geldigheidsduur is 5 jaar. In het jaar vóór de vervaldatum kan een verlengingsexamen worden afgelegd. Bij verlenging van het ADR certificaat is het nieuwe certificaat pas geldig vanaf de vervaldatum van het oude certificaat.

Het is ook mogelijk om het ADR-certificaat eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum te verlengen. Voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld de cursusuren nog mee kunnen tellen binnen een 5 jaarlijkse periode van de nascholing. Nadeel is dat de geldigheid van het nieuwe certificaat in dit geval ingaat op de examendatum en niet op de vervaldatum van het oude certificaat.

Voor de CCV opleidingen kunnen maximaal 21 uur worden behaald voor de ADR training.

Hoelang duurt de opleiding en wat zijn de kosten van de opleiding?

ADR opleiding Cursusduur Lesdagen Excl. BTW Incl. BTW
Basis 3 dagen ma t/m wo € 410,00 € 483,82
Basis + Klasse 7 3,5 dag ma, di, wo + vrij € 525,00 € 613,14
Basis + Tank 4 dagen ma t/m do € 600,00 € 701,43
Basis + Tank + Klasse 7 4,5 dag ma t/m vrij € 715,00 € 830,75
Klasse 1 0,5 dag in overleg € 150,00 € 171,67

De cursusprijzen zijn exclusief CCV kosten p.p.p.d. en administratiekosten.

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven